De normale verdeling

15 april 2012

Volgens mij laat de opkomst van een reunie zich goed verklaren a.d.h.v. een normale verdeling uit de statistiek; zij die teveel van het gemiddelde afwijken, zijn veelal niet aanwezig. Omdat ze in het buitenland wonen, té succesvol zijn of nu eens geen kinderen dan wel partner hebben waar je het met elkaar over kunt hebben. Aangezien mijn standaardeviatie tot het gemiddelde verwaarloosbaar klein is, kon ik gisteravond tijdens de reunie van de middelbare school niet wegblijven. Een vriendin vroeg mij de volgende ochtend wat of wie mij nu het meest was bijgebleven. Die vraag had ik mij ‘s nachts al gesteld toen ik op een matrasje in haar studeerkamer lag. Ik kwam tot de conclusie dat ik mijzelf meer tot ‘the centre of the universe’ waande dan in werkelijkheid het geval is. Ook de leraar waarvan ik dacht dat wij een speciale band hadden, kon zich mij op geen enkele manier meer herinneren. Diverse malen heb ik tot in details aan jaargenoten moeten vertellen wie ik ook al weer was terwijl ik juist allerlei belangrijke herinneringen aan hen had. Eigenlijk wel heel ontnuchterend, zo’n reunie….

{ 2 comments… read them below or add one }